جوایز و برندگان

تندیس مقام سوم

Golden-honor

تندیس مقام اول

تندیس مقام دوم

جوایز بوم

۳ جایزه‌ی پکیج طلایی به ارزش ۶ میلیون تومان برای منتخبان هیات داوران، لوح تقدیر و تندیس مسابقه

۳ جایزه‌ی پکیج نقره‌ای به ارزش ۳ میلیون تومان برای منتخبان نهایی هیات انتخاب، لوح تقدیر و تندیس مسابقه

۳ جایزه‌ی پکیج برنزی به ارزش ۲ میلیون تومان برای منتخبان مردمی و لوح تقدیر

۱۰ جایزه‌ی پکیج یادبود به ارزش ۱ میلیون تومان برای ۲۰ فینالیست و لوح تقدیر

۵۰ جایزه‌ی معنوی و قدردانی برای ۵۰ فیلم برتر بعد از برندگان و فینالیست‌ها

گواهی‌نامه‌ی حضور برای تمامی فیلم‌های پذیرش شده

۳ جایزه‌ی ویژه‌ی اتاقک به میزبان و راوی برتر برای سفر مسئولانه و پاک