حالا چطوری در مسابقه شرکت کنیم؟

 • مرحله اول ۱۰ مهر
  مرحله اول

  ثبت‌نام اولیه

 • مرحله دوم
  مرحله دوم

  مطالعه‌ی آموزش‌ها و راهنماها

 • مرحله سوم از ۵ تا ۳۰ مهرماه طبق برنامه اعلامی
  مرحله سوم

  شرکت در کلاس‌های آموزشی اساتید فیلم‌سازی (اختیاری)

 • مرحله چهارم
  مرحله چهارم

  پیدا کردن میزبان (خودت یا با کمک اتاقک)

 • مرحله پنجم
  مرحله پنجم

  هماهنگی با میزبان برای پیدا کردن قصه و نوشتن سناریو

 • مرحله ششم
  مرحله ششم

  ساختن فیلم و ویرایش با استفاده از آموزش‌ها

 • مرحله هفتم ۱۰ آبان
  مرحله هفتم

  ارسال فیلم در سایت جشنواره (ارسال در تلگرام)

 • مرحله هشتم ۱۹ آبان ماه
  مرحله هشتم

  اعلام نظر هیات انتخاب برای انتخاب فینالیست‌ها

 • مرحله نهم
  مرحله نهم

  کمک و آموزش اساتید به فینالیست‌ها

 • مرحله دهم
  مرحله دهم

  ارسال آثار نهایی فینالیست‌ها در سایت

 • مرحله یازدهم ۳۰ آبان ماه
  مرحله یازدهم

  اعلام برندگان در سایت و انتشار ویدیوها

 • مرحله دوازدهم ۳۰ آبان ماه
  مرحله دوازدهم

  مراسم پایانی آنلاین و جایزه‌ها

 • مرحله چهاردهم
  مرحله چهاردهم

  ارائه گواهی حضور (به همه‌ی راویانی که در کلاس شرکت کرده و ویدیویی ارسال کردن)