گوش کن به سخنرانان اصلی

رویا نونهالی

رویا نونهالی

داور

لورا برایانت

کارشناس توسعه

مرحله دوم

بنیانگذار ، کارت

گوش کن به سخنرانان رویداد

مرحله دوم

بنیانگذار ، کارت

رویا نونهالی

رویا نونهالی

داور

مرحله سوم

طراح اصلی

لورا برایانت

کارشناس توسعه

مرحله چهارم

بنیانگذار ، کارت

لورا برایانت

کارشناس توسعه

مرحله دوم

بنیانگذار ، کارت

رویا نونهالی

رویا نونهالی

داور

عجله کن! صندلی خود را رزرو کنید

مشترک شدن در خبرنامه

چیزی اضافی می خواهید؟